Duran Kalkan: Ulaş’tan çok şey öğrendim

2085

PKK Yürütme Komitesi üyesi Kalkan, şehit Gökhan Taşyakan’ı (Ulaş Adalı) tanıdıkça büyük bir moral ve güç aldığını; ondan çok şey öğrendiğini söyledi.

PKK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan, HBDH’nin örgütsel, siyasi ve askeri çalışmalarında öncülük eden, Devrimci Komünarlar Partisi Merkez Komite Üyesi Gökhan Taşyakan’ın (Ulaş Adalı) şehadetinin, demokratik Türkiye’nin yaratılması için çağrı olduğunu söyledi.

Kalkan, geçtiğimiz günlerde Rojava’da şehit düşen Ulaş Adalı’nın Gezi direnişinden Kobanê’ye kadar aralıksız devam eden mücadele duruşunu ANF’ye anlattı.

İSTİKRARLI MÜCADELENİN SAHİBİ

Adalı’nın HDBH’nin hem Yürütme Kurulu üyesi olarak hem de ortak komutanlık düzeyinde görev yaptığını hatırlatan Kalkan, HDBH’nin kuruluş bildirisini de okuyan Adalı’nın şehit düşene kadar istikrarlı bir mücadelenin sahibi olduğunu söyledi. Kalkan, HBDH’nin oluşumunda bugüne dek bu kadar örgütün birlikte çalışmayı öğrenmesinde Ulaş Adalı’nın hem yaklaşımlarının hem de çabasının belirleyici düzeyde önem taşıdığını vurguladı.

SAĞDUYULU VE ÇÖZÜMLEYİCİ

Ulaş Adalı’yı HBDH çalışmaları içerisinde tanıdığını; böyle bir insanla tanıştığı ve birlikte çalıştığı için gurur duyduğunu ifade eden kalkan, şöyle anlattı: “Çalışmalara hepimizden fazla katılım sağlayarak süreklilik arz etti. HDBH’nin kuruluşunda ve sonrasındaki tartışmalara katılan ve görevli olarak yer alanlarımız içerisinde yaş itibariyle en genç olanımızdı. Fakat hepimizden daha sağduyulu yaklaştı, daha çözümleyici oldu. Derinlikli de yaklaştı. Genç olmasına rağmen mükemmel bir birikimi; yüksek bir duyarlılığı vardı. Toplum yaşamının ve devrimci çalışmanın özüne vakıftı. İlkesel duruş kadar politik olarak bütünlüklü ve birleştirici yaklaşmada da bir düzeyi vardı. HBDH’nin bu kadar hızlı kurulması, sürekli gelişerek mücadele yürütmesi ve birliğini bu kadar pekiştirmesinde Ulaş yoldaşın bu tutumunun ve çabasının büyük katkısı oldu.

MÜKEMMEL BİR KİŞİLİKTİ

Ulaş Adalı mükemmel bir kişilikti. Her zaman duyarlıydı, karşısındakini incitmemek için özen gösterirdi. Her daim kendini eğitendi. O yaşta böyle bir ideolojik-politik formasyona kavuşması önemliydi. Demek ki, böyle bir özü vardı. Anlayışlı ve kavrayışlı biriydi. Yaşamı ve toplumsal gerçeklikleri çözümlemiş; faşizmi, kapitalizmi, özel mülkiyetçiliği, devleti ve bunların kötülüklerini bilince çıkartmıştı.”

ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Tanıdıkça büyük bir moral ve güç aldığını belirterek, böyle insanlarla çalışmanın mutluluk, kıvanç ve güç verici olduğunu kaydeden Kalkan, çok iyi bir diyalogu ve ortak çalışması olan Ulaş Adalı’dan çok şey öğrendiğini dile getirdi. Kalkan, şunun altını çizdi: “Çalışmalarımız içerisinde hiçbir zaman bir zorluk ve sıkıntı olmadı. Öyle ki; giderek ayrı örgütlerden miyiz, değil miyiz, bu bile kayboldu.”

GEZİ’DEN KOBANÊ’YE

İstanbul’dan Rojava’ya uzanan mücadele çizgisine işaret eden Duran Kalkan, AKP-MHP faşizmine karşı Türkiye toplumunun ve Türk-Kürt halklarının en devrimci, demokratik, cesur ve mücadeleci duruşunu ifade ettiğini söyledi. Ulaş Adalı’nın Gezi direnişinde yaratıcı, örgütleyici, kararlı, taktik bulucu, tarz geliştirici, ikna ve öncülük edici, insanları bir anda doğruya çekici özelliğe sahip olduğunu gördüklerini belirten Kalkan, “Gezi’de AKP-MHP faşizmine karşı büyük bir cesaret ve fedakarlıkla duran kişilik, Kobanê’de DAİŞ faşizmine karşı cesaretle büyük bir kararlılıkla savaştı. Düşmanın bir olduğu da ortaya çıktığı” dedi.

SERHİLDANCI VE GERİLLA

DAİŞ karşısındaki mücadelede büyük bir savaşçı, militan ve komutan olduğunu anımsatan Kalkan, insanları eğiten, örgütleyen, ruh ve cesaret veren, en zor koşullarda yaşatan ve mücadeleye sevk eden özelliklerine dikkat çekti. Gezi’deki serhildancının, Kobanê’de gerilla ve komutan olduğunu kaydeden Kalkan, büyük militanlık ölçüleriyle hareket ettiğini vurguladı.

BÜYÜK BİR DEVRİMCİYDİ

Zor işler eğer üzerine kaldığında hiç rahatsızlık duymadan ve sıkıntı yaşamadan kabullendiğini; insanlarla ilişkilerde ilkeli olmak kadar, birlik yaratmak, uyum sağlamak ve politik olmaktaki ustalığının HDBH çalışmalarında ortaya çıktığını söyleyen Kalkan, Ulaş Adalı’nın büyük bir devrimci olarak yaşayıp savaştığını belirtti. Kalkan, şöyle devam etti: “İstediği zaman serhildancılık yaptı, istediği zaman gerillacılık. İstediği yerde oldu; İstanbul’da, Kobanê’de ve Medya Savunma Alanları’nda da. Bugün HDBH’nin eylem çerçevesi sınırlı olabilir ama bunlar niceliktir ve önemli olan niteliktir. Niteliği de Ulaş yoldaş gibi özler belirliyor. Böyle militanlar var olup devrime öncülük ettikçe devrimin zafere gideceği kesindir.”

TÜRKİYELİ DEVRİMCİLERİN EMEĞİ

Türkiye halkının devrimci mücadele birikimini Rojava Devrimi’ne taşıran Türkiyeli devrimcileri anan Kalkan, Üçüncü Dünya Savaşı’ndan çıkışı sağlayacak olan demokratik Türkiye’nin yaratılmasına şehitlerin fedakarlığı ile gidileceğini belirtti. Kalkan, şöyle konuştu: “Sibel Bulut çok değerli bir militandı. Ondaki duyarlılık, kavrama ve çözümleme düzeyini kıyaslamak gerekirse Ulaş yoldaşa benzetilebilir. Her ikisi de bize dost olan başka örgütlerdendiler. Sibel Bulut’un görüşleri, yaptığı değerlendirmeler, sözlü ve yazılı analizleri çok önemliydi. Doktor Serhat vardı. Kendisi Arap asıllıydı. Büyük bir militanlık yaptı. Medya Savunma Alanları’nda da bulunmuş, eğitim görmüştü. Yani MLKP’den, DKP Birleşik Özgürlük Güçlerinden, TKPM-L’den, TİKP’ten, kısacası Türkiye sosyalist devrimci örgütlerinden çok sayıda devrimci Rojava direnişinde yer aldı ve savaştı. Bunun sonunda büyük şehitler oldu.”

71-72 ŞEHİTLERİNE BENZİYORLAR

Ulaş Bayraktaroğlu, Aziz Güler ve Destan Temmuz’un da bu şehitler arasında olduğunu anımsatan Duran Kalkan, Rojava direnişindeki bu şehitlerin 12 Mart faşizmi karşısında direnişe geçen 1971-1972 şehitlerine benzediğini söyledi. “12 Mart faşizmine karşı Türkiye kentlerinden başlayıp Kürdistan dağlarına taşınan direniş ve o direnişin kahraman şehitleri ile benzerdirler” diyen Kalkan, şöyle devam etti: “

SİPERDE KARDEŞLİĞİN İFADESİ

1970’lerin başındaki çıkış nasıl çok önemli bir çıkış olduysa Kobanê’den çıkan direnişçiliği de böyle görmek gerekiyor. Kobanê direnişinin Türkiye devrimci ve sosyalist hareketleri açısından kendine gelme ve dahası da Kürt halkıyla, Kürt misafirperverliğiyle, Kürt yiğitliğiyle yeniden bütünleşmeyi, onu yeniden doğru tanımayı ve onunla siperde kardeşleşmeyi ifade eden bir çıkıştır.

Bu direnişe katılanlara, bu temelde gelişen dostluklara, yoldaşlıklara, düşüncelere ve eylemler büyük önem veriyoruz. Zaten o direniş bizi böyle bir birleşik devrim çizgisine getirdi, böyle de ortak hareket eder kıldı. Bunları var eden ise bu büyük şehitler oldu.

HDBH BUNU TEMSİL EDİYOR

Türkiye ve Kürdistan ortak devrimini gerçekleştirmeye öncülük edecek, böyle bir birliği oluşturmaya güç getirecek düzeyde bir şehadet gerçeği ortaya çıktı. Öyle oldu ki, Türkiye toplumuyla Kürdistan halkı yeniden buluştu. HBDH ilkeleriyle ve mücadelesiyle kesinlikle bunu temsil ediyor.”

KAHRAMANCA ŞEHADETLER ZAFERİ GARANTİLİYOR

Türkiyeli sosyalist hareketlerin bu birlik çerçevesinde ‘Kürtlerin kuyruğuna takıldığı’ şeklinde ortaya konulan söylemleri, oldukça milliyetçi ve faşizme hizmet eden bir zihniyetin ürünü olarak gördüğünü ifade eden Kalkan, “Bu birlik temelinde demokratik Ortadoğu’nun yaratılmasına öncülük edecek bir Türkiye çözümü vardır” dedi.

Demokratik Türkiye, özgür Kürdistan ilkesi temelinde gerçekleşen bir çözümden bahsettiklerini vurgulayan PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, HBDH’nin Ortadoğu’ya baskı, faşizm, kapitalizm, zulüm ve ulus devlet götüren bir Türkiye değil de kardeşlik, demokrasi, devrim, özgürlük ve sosyalizm götüren bir Türkiye’yi ifade ettiğini vurguladı. Kalkan, son olarak şunları dile getirdi: “Biz inanıyoruz ki; bu büyüyecek ve Türkiye gerçeği haline gelecek ve bu da herkesin dört gözle beklediği Üçüncü Dünya Savaşı’ndan çıkışı da kurtuluşu da sağlayacak olan demokratik Türkiye’nin yaratılmasına gidecektir. Bunun temeli atılmış, nüveleri oluşturulmuştur. Bu gerçeklik şimdi filizlenip büyüyor ve bu kahramanca öncülükler ve şehadetlerle de zaferini garantiliyor ve yakınlaştırıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınızı buraya yazınız